Cílem kurzu je seznámit studenty se základními poznatky astronomie, především je naučit pochopit zdánlivé a skutečné pohyby nebeských těles, souřadnice používané v astronomii, měření času a jeho souvislost s pohyby Slunce a astrofyzikální veličiny a zákony, které umožňují odkrýt základní vlastnosti hvězd.